Zodpovědnost a láska

activ-love_

Nynější doba, i když je velmi těžká a dramatická, má veliké plus v tom, že je to doba v podstatě svobodná. A patří jí za to veliký dík. Každý si může dělat, v podstatě, co se mu zlíbí. Samozřejmě, v mezích zákona. Ale mnoho lidí  jen nečinně přihlíží, a neví kam se vrtnout, co podniknout a čekají, že je někdo vysvobodí z toho, co je trápí… Přešlapují na místě a nadávají na vše kolem sebe, co se jim nelíbí, než by něco sami podnikli či zkusili změnit. Nadávají na politiky, na nespravedlnost, nepřízeň osudu, Boha, na celý svět… Ale věřte, že pokud se takhle budeme každý stavět k životu, nezmůžeme s tím, co se nám nelíbí, vůbec nic. Naopak, situace kolem nás se bude stále zhoršovat a stupňovat až postoupí opravdu do bodu, kdy nebude cesty k záchraně, a sami sebe zničíme a požereme svou chamtivostí,  sobeckostí, leností, netečností…

Je třeba si uvědomit, že každý jsme zodpovědný za to, co se nyní se světem děje. Naučme se brát zodpovědnost za svůj život. Nepřenášejme ji ze zbabělosti a neznalosti na druhé lidi, Boha či Osud.  Uvědomme si, že nikdo z těchto jmenovaných, nemůže za to, co se nám v životě každému děje. A pokud máte pocit, že může, tak je to jen proto, že jste špatně pochopili smysl bytí, a druhým lidem dovolili, aby nad vámi získali moc a vštípili vám, že jste slabí, nemohoucí a že nejste hodní toho, abyste dokázali sami přemýšlet a fungovat, ale naopak, stále potřebujete vést od těch silnějších a více přemýšlejících, za ruku. Každý máme volbu ve svém životě, protože jsme svobodné duše. A tak buď si můžeme vybrat cestu “zla”, nebo “dobra”. Ale stále, ať si vybereme, co si vybereme, zvolili jsme si to sami. Nikdo jiný.

Další důležitý  fungující vesmírný zákon je: „Na co se člověk soustředí, to roste.”

Soustředí-li se tedy jen na nezdar, bídu, nemoci, katastrofy, nedostatek, jak ve své mysli, své rodině, tak i v celé společnosti, pak nezdar a celkové zlo, budou stále nabývat na objemu. Protože všechno kolem nás i v nás je jen druh energie Stvoření. Nic víc. Tato energie, než se nějakým způsobem použije, nemá žádnou hodnotu. Je neutrální. Ale záleží na člověku, jakou polaritu jí dá, jakou si zvolí.  Zda dobrou(+), či špatnou(-). Každá věc se dá využít, či zneužít. Oheň je dobrý sluha, ale špatný pán, jak jistě víte. A to opravdu platí ve všem. U každé věci i energie.

Tudíž, každý negativní člověk, si svobodně zvolil uplatňovat sílu, moc a strach, k využití druhých, aby se stal jejich pánem a svým negativním přístupem k životu, dodává potřebnou negativní energii do společné „negativní banky” lidí, kteří jsou na stejné vlně zla, kteří se vychýlili z Božského středu bytí, k tvoření a uctívání negativní energie (zla).

Nebo ještě jinak se to pokusím vysvětlit, aby to opravdu každý pochopil a uvědomil si, že opravdu za vše co se děje, můžeme každý sám.

Je třeba si uvědomit, že dokud nezměníme své myšlenky a činy do pozitiva (+) každý člověk, nemůžeme přežít, protože negativní energie (-) je v tomto světě již tolik, že nastala nerovnováha. Svět se spravedlivě naklání do propasti (-). Proto se stále více setkáváte s lidmi, kteří Vám říkají a důrazně varují: „Změňte se, začněte žít v lásce, otevřete se lásce, vysílejte lásku, probuďte se…!” Oni vám tím chtějí říct, i když někdy složitým způsobem, ve své podstatě jedno jediné: bude-li + a - v rovnováze, pak bude svět opět v harmonii a katastrofě se vyhneme. Není totiž nutné, aby se naplnily katastrofické prognózy, pokud to sami nedovolíme. Jako nemá nikdo moc zvenčí, aby nás z toho, co jsme si sami natropili, zachránil, tak ani nikdo nemá moc, aby nás zničil. Jsme svobodní a máme každý volbu a možnosti sám. Můžeme jít do +, nebo -. Žít nebo umřít. Volba je ale jen na každém z nás.

Proč je v této době tolik nutné začít jít do + (pozitiva)?

Nynější doba, kdybyste si to chtěli představit, vypadá přibližně takto:

pokud si představíme, že všichni jsme celek energie, jehož hodnota (množina) je 100 a tato množina celkové energie, se skládá z pozitivní a negativní energie - Jing a Jang. Nyní, v těchto dobách, v této společné množině bytí, je přibližně 85% negativní energie a jen 15% energie pozitivní!

V číslech to vypadá přibližně takto:

(-85) + (+15) = (-70)

Vidíte tedy jak to je? Jen 15% obyvatelstva,  se snaží šířit a vytvářet pozitivní energii, a mají co dělat, aby všudypřítomnou negativní energii „stlačili” na -70%, aby se svět nezhroutil do úplného negativa (záhuby)!

Takže, když  by se i těch 15% obyvatelstva drželo zarytě starých negativních energií a programů, jako zbytek světa, tak by se připojili ke společné “nádobě” negativní energie a tím pádem by se tyto živoucí negativní energie stále zvětšovaly, až by dosáhly hodnoty  -100%! Tato záporná hodnota nám ale varovným hlasem sděluje:

STOP! SPOLEČNÁ NÁDOBA NEGATIVNÍ A DESTRUKTIVNÍ ENERGIE JE PLNÁ!!! POZOR, POZOR, OHROŽENÍ ŽIVOTA!

…Game over, vážení.  Společná hra dohrána. Další kolo není. Jste si ho nevytvořili, místo toho jste si “hřiště” pro “hru” života sami zničili…!!!

Vidíte tedy co se stane, když budeme podporovat stále destrukci a negativitu? Když nebudeme tvořit dál? Jinak, nově, opět do té roviny +, aby mohla přijít zase rovnováha?

Při hodnotě -100 nemůže totiž již nic existovat. Nemůže nic žít, ani jednotlivec, ani skupina, ani Země, prostě nic! Protože jed jak každý ví, je smrtelný. A my vytváříme smrtelný myšlekový jed, pokud přebýváme stále a zarytě v rovině negativní, destruktivní. Nebo si to zkuste představit ještě jinak - zavřete se na měsíc do zatuchlého, studeného sklepa, bez oken a světla. Dovedete si představit jak vám tam bude?

Tak přesně takhle se chovají negativní lidé - zavírají se do temných a studených sklepů spolu s dalšími stejně negativními lidmi a čekají, že je někdo či něco shůry zachrání. Přitom si neuvědomují, že rozsvítit a vysvobodit se z těchto nehostinných a sebezničujících sklepů myšlenkového temna, mohou jen oni sami, protože na to mají u sebe (ve svém nitru) všechny potřebné prostředky. I ten klíč od dveří mají u sebe, protože se tam sami dobrovolně zamkli. Nikdo je tam nezamkl! A i kdyby světlo tam jakkoli chtělo proniknout a pomoci jim - dodat opět teplo a lásku, přesto za nimi nemůže, protože jsou v tom studeném a neshostinném sklepě tak dokonale zabarikádováni, že není skulinky, kudy by mohlo projít. Nejsou totiž pro chápání správného a zdravého bytí člověka, vůbec otevření na žádné rovině… Chápete už, co si sami děláme a jak si ubližujeme?

Zdravě fungující svět tedy vypadá takto:

celek, který má společnou hodnotu (množinu) 100 => (+50) + (-50) = 0 !!! Nula je totiž harmonie, neutralita, vyvážení vah „dobra” i „zla”. Jing a Jang  musejí být v rovnováze, aby mohl život zde, na této Zemi, existovat a zdravě fungovat.

activ-jing-jang_1Z tohoto, tedy jasně vyplývá, že je třeba více lidí, více pomocníků Světla, kteří se hluboce zamyslí, probudí, kteří objeví v sobě opět Lásku a Světlo, kteří začnou pracovat na uzdravení svých myšlenkových vzorců a pochopí, že zlo, vykořisťování druhých a sobeckost není to, proč se sem narodili. I když si to sami vybrali.

Na nynější dobu se ale nedívejte jako na katastrofu, ale na závěrečnou zkoušku - maturitu - naší dlouhé pouti v temných (negativních) energiích. Všichni kdo žijeme nyní v této době, touto závěrečnou zkouškou z učení se ze záporných energií, procházíme. A všichni jí skládáme. Bez rozdílu člověka. A úspěšně ji složí ten, kdo pochopí, že zlo může uzdravit (zkoušku složit) jen dobrem, Láskou a Světlem …, a ten bude moci jít dál - do prvního ročníku “školy vyšší”. Bude  moci žít dál v lepším světě, kde již nebude utrpení a vykořisťování člověka člověkem, ale harmonie, spolupráce a  Láska! Chápete?  Žádné jiné tajemství za tím nevězí. Nic není nám nikým nespravedlivě dáno či podstrkováno, jak si mnoho lidí myslí, pokud to sami nevytvoříme.

Jde jen o to si tohle všechno uvědomit a přijmout zodpovědnost za to, co jsme stvořili a rozpomenout se, v těchto dobách Tmy, že jsme také uvnitř sebe Světlo a že to Světlo můžeme opět konstruktivně použít pro uzdravení sebe samých i pro záchranu celého světa. Není třeba se Tmy bát, není třeba na ní nadávat, odsuzovat ji, bojovat proti ní, nenávidět jí…, protože i ta “Tma” je naší součástí, naší podstatou duše, i naší tvorbou, ale pokud jí už nechceme žít a prožívat, nedělá nám dobře, a necítíme se v ní zdravě, je nám z ní zima a špatně, pak bychom to měli změnit. Je jen třeba se svobodně rozhodnout pro změnu a rozzářit se jak v sobě tak i do okolí, uzdravujícím a hřejivým Světlem a Láskou… To je v tuto dobu jediná cesta k  záchraně a uzdravení lidí i všeho co je nemocné, destruktivní, sobecké, studené a prohnilé…

S láskou Awien