Peníze a vesmírné zákony

Author: Iwanka
• Neděle 07. Červen 2009

Peníze

Peníze jsou energie, která podle vesmírných zákonů musí plynout, stejně jako každá jiná. Pokud správně jejich energie neplyne a člověku se peněz nedostává, je někde zádrhel. Nejspíše proto, že neví, jak s nimi pracovat, jak si je do života „přivolat” a také proto, že si je sám zakázal v dostatečné míře přijímat.

Peníze nemůžeme hledat vně nás. Bohatství, lásku, štěstí musíme objevit nejdříve v sobě, pak bohatí skutečně budeme na všech rovinách. Bohatství ve fyzickém světě je stav naší mysli, skrze kterou se navenek projevuje.

Zákon Hojnosti

Tento zákon nám říká, že veškerá hojnost života je možná. Je to duchovní dědictví a je nám v každém okamžiku k dispozici. Život má tendenci k hojnosti všude a ve všem, a když to člověk rozpozná, hojnost si do svého života přivolá. Tento poznatek má hodnotu ale pouze tehdy, jestliže z celého svého života učiníme jeden jediný projev „vnitřní hojnosti“.

Je-li člověk chudý, nemilovaný, nešťastný…, zákon hojnosti špatně pochopil, nebo ho nezná vůbec. Stojí si pak sám sobě v cestě za jakýmkoli úspěchem. Necítí se totiž hoden toho, aby skutečně žil v hojnosti. Jeho názor (přesvědčení) spolehlivě zabrání tomu, aby se projevilo to, co mu život chce ochotně dát.

Přijímání je však jen jednou stránkou tohoto zákona. Druhou je dávání. Kdo by chtěl svou pozornost zaměřit jen na braní, pak svým sobectvím by moc tohoto zákona znovu zrušil.„Nemůže člověk brát, aniž by dával; nemůže sklízet, aniž by zasel”. Protože stejně jako zasetí podmiňuje sklizeň, tak dávání podmiňuje braní.

Znalost vesmírných zákonů a jejich aktivní uplatňování v praxi, přináší nekonečnou hojnost člověku…

Zákon Přitažlivosti

Nejmocnějším a nejvíce tvůrčím zákonem vesmíru je zákon přitažlivosti. V něm je obsaženo tajemství veškerého tvoření. Vše, co přichází do našeho života, do něj totiž přitahujeme na základě představ, které máme ve své vlastní mysli. Nezáleží tedy na tom, kdo jste nebo kde jste, kde žijete. Tento všemocný zákon přitažlivosti formuje celou naši životní zkušenost a činí tak skrze naše myšlenky. Jsme to tedy my, kdo uvádí zákon přitažlivosti v život.

Nejjednodušší způsob, jak se dívat na Zákon Přitažlivosti, je myslet na sebe jako na magnet. Zákon Přitažlivosti říká, že podobné přitahuje podobné. Ale my tu mluvíme o myšlenkové úrovni. Naší úlohou je dokázat držet myšlenky toho, co chceme, jasně si v mysli vytvořit obraz toho, co chceme a odtud se začíná uplatňovat tento zákon.

Stáváte se tím, na co nejvíce myslíte, ale také přitahujete to, o čem nejvíc přemýšlíte.

Tento princip se může shrnout ve třech jednoduchých slovech: myšlenky se stávají realitou.

Co hodně lidí neví je, že každá myšlenka má frekvenci. Můžeme změřit myšlenku. Když na něco znovu a znovu myslíte nebo když si to představujete v mysli, že máte zbrusu nové auto, že máte peníze, co jste potřebovali, že si budujete nový obchod, že nacházíte ideálního partnera, přítele, pomocníka a tak dále. Když si představujete, jak to vypadá, neustále vysíláte souhlasnou frekvenci a tyto myšlenky vysílají přitažlivý signál, který se vrátí zpátky k vám.

Problém bývá v tom, že většina lidí myslí na to, co nechtějí a pak se diví proč dostávají, co nechtějí. Zákon Přitažlivosti, ale nezajímá, jestli to vnímáte jako dobré nebo špatné nebo jestli to nechcete nebo jestli to chcete, prostě reaguje na vaše myšlenky. Takže jestli sedíte a koukáte na horu vašich dluhů, a cítíte se při tom špatně, vytváříte signál, který vysíláte dál do vesmíru. „Cítím se fakt špatně, kvůli všem těm dluhům, co mám.” Právě jste se ujistili, že to cítíte celou svou bytostí a proto „za vaši snahu co nejlépe negativně myslet” toho dostanete ještě více.

Zákon Přitažlivosti říká: „Dám vám všem o čem mluvíte nebo na co se soustředíte.

Kategorie: K zamyšlení
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

Spam Protection by WP-SpamFree